BUAK

Kontakt

Více informací k problematice vysílání pracovníků Vám rádi poskytnou pracovníci koordinačního pracoviště!
 
Upozorňujeme, že osobní informace Vám poskytneme pouze pokud si předem dohodnete termín!
 
Kontaktní údaje naleznete na této adrese:
 
BUAK Koordinierungsstelle

Kliebergasse 1A 
1050 Wien 
Österreich


Telefon: +43 (0) 579 579 1888

Fax: +43 (0) 579 579 91898

Email: koordinierungsstelle@buak.at