BUAK

Informații pentru întreprinderi

Începând cu data de 01.09.2005, angajatorii străini care își detașează angajații/ îi angajează temporar ca lucrători frontalieri în Austria, respectiv utilizează în activitatea lor angajați cu locul de muncă stabil în Austria, în ceea ce privește reglementările legate de concediu, au obligația să respecte Legea privind indemnizațiile de concediu și plățile compensatorii pentru lucrătorii în construcții (germ. Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, abr. BUAG). Astfel, întreprinderile care detașează sau trimit cu angajare temporară în Austria angajați care desfășoară activitate în construcții în sensul BUAG au obligația să achite către Casa Națională pentru indemnizații de concediu și plăți compensatorii ale lucrătorilor în construcții (BUAK) sporuri de concediu pentru fiecare astfel de angajat.

În baza înscrierilor inițiale (înscrierile cf. AVRAG respectiv AÜG se consideră înscrieri inițiale cf. art. 33g alin. 2 BUAG), respectiv în baza altor informații relevante pentru calcul (a se vedea art. 22 alin. 5 BUAG), BUAK îi va stabili lunar angajatorului sporuri de concediu de achitat.

Cum se calculează sporul de concediu?

Sporul pe zi pe care îl are de achitat angajatorul pentru fiecare zi lucrătoare se calculează conform formulei următoare, cu respectarea salariului stabilit prin contractul colectiv de muncă valabil în Austria (tariful stabilit prin contractul colectiv de muncă pentru respectiva activitate în construcții):

((salariu contract colectiv de muncă + 20 %) x coeficient) / 5

Integrarea în sistemul austriac de salarizare conform contractului colectiv de muncă se face în principal în funcție de activitățile exercitate în Austria de către angajați, ţinându-se seama de obiectul de activitate al întreprinderii care îi detașează.

Mărimea coeficientului este în funcție de timpul normal de lucru săptămânal. Prin Ordonanţa privind sporurile (germ. Zuschlagsverordnung) publicată în Monitorul Oficial Federal BGBl II Nr. 419/2010, s-au stabilit de către Ministerul Federal al Muncii, Protecției Sociale și Protecției Consumatorilor (BMASGK) următorii coeficienți, cu intrare în vigoare de la 01.01.2011:

 

  • la 40,0 ore coeficientul este > 11,85
  • la 39,0 ore coeficientul este > 11,55
  • la 38,5 ore coeficientul este > 11,40


Ce beneficii sunt finanțate prin sporul de concediu?

Începând cu prima zi de detașare, angajatul dobândește dreptul obligatoriu la concediu plătit conform prevederilor BUAG (a se vedea Secțiunea II din BUAG). Cuantumul drepturilor bănești cu titlu de indemnizație de concediu este în funcție de numărul săptămânilor de angajare lucrate în Austria (săptămâni indemnizație). Concret, drepturile bănești se nasc numai în limita sumelor achitate de către angajator.

Solicitarea indemnizației de concediu se înaintează de către angajator către BUAK prin formularul "Urlaubsvereinbarung gemäß art. 33f BUAG". BUAK achită la rândul ei indemnizația netă de concediu direct către angajat, după verificarea drepturilor acestuia. În plus, pentru zilele de concediu de care a beneficiat angajatul, BUAK achită și contribuțiile la asigurările sociale, impozitul pe venit, cheltuielile accesorii de operare, precum și sporurile de concediu.

Mai jos puteți descărca formularele necesare pentru înaintarea cererii de acordare a indemnizației de concediu, precum și informații suplimentare.