BUAK

Informare angajați

Pentru perioadele de detașare în Austria, angajații au dreptul la concediu plătit. Pe durata detașării/ angajării temporare, aceștia sunt considerați la fel ca angajații similari austrieci.

Dreptul la concediu plătit este limitat la acele sume cu titlu de indemnizație pentru care întreprinderea a achitat către BUAK sporurile salariale calculate. Indemnizația de concediu se achită angajaților direct de către BUAK. Acest lucru se aplică în cazul în care angajatul beneficiază de concediu în perioada detașării sau în termen de șase luni de la terminarea angajării sale în Austria, cu condiția să se fi menținut contractul de angajare încheiat cu întreprinderea care l-a detașat.

În principiu, se aplică dreptul cumulării indemnizațiilor de concediu, adică în cazul în care în acest termen de șase luni angajații se află din nou într-un raport de angajare în sensul Legii pentru indemnizațiile de concediu și plățile compensatorii ale lucrătorilor din construcții (germ. Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz, abr. BUAG), drepturile bănești cu titlu de indemnizație de concediu din partea BUAK se vor calcula cumulate.

Plata indemnizațiilor de concediu se va efectua de către BUAK numai dacă aceasta a fost în prealabil solicitată BUAK de către întreprindere prin formularul "Einreichung um Urlaubsentgeltansprüche gemäß § 33f BUAG". În acest caz, se poate înainta cerere numai pentru indemnizație de concediu dacă s-a beneficiat de concediu cel mai devreme cu o lună înainte şi cel mai târziu cu o lună după înaintarea cererii.

Exemplu:
În februarie se poate înainta cerere pentru indemnizație de concediu dacă s-a beneficiat/ se beneficiază de concediu în ianuarie, februarie sau martie. Dacă se va beneficia de concediu în aprilie, pentru acel concediu nu se poate înainta cererea pentru indemnizația de concediu în februarie.

În cazul în care nu s-a beneficiat de tot concediul în timpul detașării sau respectiv în termen de șase luni după aceea, angajații au dreptul la indemnizație de concediu dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 

  • Angajatul nu se află într-un raport de muncă supus BUAG de cel puțin șase luni.
  • Cererea pentru acordarea indemnizației de concediu se va înainta către BUAK personal de către angajat.

Mai jos puteți descărca formularul "Antrag auf Urlaubsabfindung", precum şi informații suplimentare.