BUAK

Informacja dla pracowników

W czasie pracy na terenie Austrii zagranicznym pracownikom budowlanym przysluguje prawo do platnego urlopu zgodnie z obowiazujacymi w Austrii przepisami. W tym czasie pracownik zagraniczny posiada status porównywalny do pracownika krajowego wykonujacego te same prace budowlane.

Wysokosc wymiaru urlopu kszaltuje sie wprost proporcjonalanie do ilosci tygodni pracy przepracowanych na terenie Austrii, za które pracodawca odprowadzil do BUAK naliczone skladki urlopowe. W przypadku skorzystania z urlopu wypoczynkowego w czasie trwania delegacji lub w przeciagu szesciu miesiecy od jej zakonczenia, jesli stosunek pracy w tym czasie nie zostal rozwiazany, swiadczenie urlopowe wyplacane jest pracownikowi bezposrednio przez BUAK.

Generalnie obowiazuje zasada sumowania tygodni pracy. Oznacza to, ze jesli pracownik w okresie szesciu miesiecy od zakonczenia ostatniej delegacji ponownie bedzie delegowany lub podejmie prace na terenie Austrii w rozumieniu przepisów o BUAG, to jego nowo powstale roszczenia urlopowe zostana zsumowane z wczesniej uzyskanymi.
 
Wyplate swiadczenia urlopowego BUAK podejmuje wylacznie po zlozeniu przez pracodawce  wniosku o wyplate swiadczenia urlopowego - "Einreichung um Urlaubsentgeltansprüche gemäß § 33f BUAG". Wniosek winien zostac przeslany do BUAK najwczesniej na miesiac przed rozpoczeciem urlopu pracownika i najpózniej na miesiac po jego zakonczeniu.

Na przyklad:
w lutym winny zostac zlozone wnioski dotyczace dni urlopowych z miesiaca stycznia, lutego i marca. Zlozenie wniosku dotyczacego dni urlopwych planowanych na kwiecien w tym momencie nie jest jeszcze mozliwe. 
 
Jesli zgromadzone roszczenia urlopowe nie zostaly w pelni wykorzystane w czasie delegacji lub w przeciagu szesciu miesiecy od jej zakonczenia, pracownik ma mozliwosc zlozenia wniosku o wyplate ekwiwalentu za niewykorzystane roszczenia, przy czym musza zostac spelnione nastepujace waruki:

 

  • pracownik nie znajduje sie od wiecej niz szesciu miesiecy w stosunku pracy na terenie Austrii, który podlegalby przepisom ustawy o BUAG
  • pracownik winien osobiscie ubiegac sie o wyplate ekwiwalentu wzgledem BUAK

Wniosek o wyplate ekwiwalentu za niewykorzystane roszczenia - „ Antrag auf Urlaubsabfindung“ - jak równiez pozostale informacje przygotowane sa do pobrania ponizej.