BUAK

Informace pro zaměstnance

Zamestnanci mají za dobu vyslání do Rakouska právo na placenou dovolenou. Po dobu vyslání/prenechání je na ne nahlíženo stejne jako na srovnatelné zamestnance v Rakousku.

Nárok na dovolenou vzniká v rozsahu nároku na budoucí plnení, za které podnik odvádí vypoctené prídavky do Fondu dovolené a náhrad pro pracovníky ve stavebnictví (BUAK). Náhrady za dovolenou jsou zamestnanci vypláceny prímo fondem BUAK. To platí pri cerpání dovolené behem vyslání nebo po dobu šesti mesícu po ukoncení zamestnání v Rakousku, pokud ješte trvá pracovní pomer k vysílajícímu podniku.

Obecne platí zásada scítání nároku na budoucí plnení, to znamená: Pokud zamestnanec nastoupí v prubehu techto šesti mesícu do dalšího pracovního pomeru ve smyslu Zákona o dovolené a náhradách pracovníku ve stavebnictví (BUAG), nároky na náhrady za dovolenou vuci BUAK se scítají.

Výplatu náhrad za dovolenou provede BUAK jen tehdy, pokud podnik predtím zaslal BUAK formulár „Požadavek na vyplacení náhrad za dovolenou podle § 33f BUAG". Zažádat pritom lze pouze o vyplacení náhrad za dovolenou, která byla cerpána nejdríve v mesíci pred podáním žádosti anebo bude cerpána nejpozdeji v mesíci následujícím po podání žádosti.

Príklad:
V únoru lze žádat výhradne o náhradu za dovolenou cerpanou v lednu, únoru a breznu. V této dobe však ješte nelze uplatnit nárok na vyplacení náhrad za dovolenou, která bude cerpána v dubnu.

Pokud pracovník behem doby vyslání resp. behem šesti mesícu po jeho ukoncení nevycerpá celou dovolenou, má nárok na její proplacení, pokud splní následující podmínky:

 

  • po dobu nejméne šesti mesícu není v pracovním pomeru, který podléhá ustanovením BUAG.
  • Nárok musí pracovník osobne uplatnit u BUAK.

Formulár „Žádost o proplacení dovolené“ si mužete stáhnout pres odkaz, který je umísten níže.