BUAK

Informacija za delavce/delavke

Delavci/delavke imajo iz casovnih obdobij napotitve v Avstrijo pravico do placanega dopusta. Za trajanje napotitve/prepustitve zaposlenega pri agenciji za zagotavljanje zacasnega dela, bodo ti obravnavani/te obravnavane tako, kot primerljivi delavci/primerljive delavke v Avstriji.

Toda pravica do dopusta delavcu/delavki nastane le v obsegu tistih pricakovalnih pravic, za katere je podjetje vplacalo izracunane dodatke pri skladu BUAK. Nadomestilo place mora izplacevati BUAK delavcu/delavki neposredno. To velja ob izrabi dopusta med napotitvijo ali med casovnim obdobjem v roku šest mesecev po koncanju zaposlitve v Avstriji, ce je delovno razmerje s podjetjem, ki napoti delavno silo, še vedno veljavno.

Praviloma velja pravilo seštevanja pricakovalnih pravic, to pomeni: ce so delavci/delavki v roku šest mesecev ponovno v delovnem razmerju v smislu zakona BUAG, se pravice do nadomestila place iz sklada BUAK seštevajo.

Izplacilo nadomestila place izvede sklad BUAK le v primeru, ko je za to podjetje predhodno sprožilo postopek z obrazcem “Einreichung um Urlaubsentgeltansprüche gemäß § 33f BUAG” ("Vloga za izplacilo zneska za regres v skladu s 33f. clenom BUAG") pri skladu BUAK. Zato lahko vložite prošnjo le za nadomestilo place za izrabo tistega dopusta, ki ste ga izrabili v mesecu pred vlogo in ki ga boste izrabili najpozneje v mesecu po vlogi za dopust.

Primer:
v februarju lahko brez izjeme vložite prošnje za izplacilo nadomestila place za januar, februar ali marec. Vloga za nacrtovano izrabo dopusta v aprilu ob tem casovnem obdobju še ni možna.

Ce dopust med trajanjem napotitve oziroma v roku šestih mesecev pozneje ni bil izrabljen v celoti, imajo delavci/delavke pod naslednjimi pogoji pravico do odškodnine:

 

  • Najmanj šest mesecev ne obstaja vec nobeno delovno razmerje, za katero veljajo predpisi BUAG.
  • Pravico do izplacila mora uveljaviti delavec sam/delavka sama pri skladu BUAK.

Obrazec “Antrag auf Urlaubsabfindung” ("Vloga za uveljavitev odškodnine za neizrabljen letni dopust") ter dodatne informacije lahko snamete s spleta.